19-07-06

Post onderweg?

Vandaag het niet kunnen laten en met K&G gebeld om te vragen of ons dossier daar al was (van het CAW) of dat het al doorgestuurd werd (naar de rechtbank). Toch wel omslachtig en niet echt van deze tijd.

En ja hoor ons dossier was reeds bij hen en meer zelfs het is al doorgestuurd naar de (griffie van de) jeugdrechtbank. Het zou bij hen de 17de vertrokken zijn. Met een beetje geluk hebben we morgen bericht van de rechtbank en anders volgende week. 

21:05 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-07-06

Weetjes

Onze adoptieprocedure is reeds meer dan een jaar geleden gestart.
Zes maanden geleden zijn we de eerste keer voor de jeugdrechter verschenen.

Wat we niet weten is :
- Wanneer zullen we ons geschiktheidsvonnis hebben?
- Wanneer zullen we een toewijzing hebben?
- Zal het een jongen of een meisje zijn en wat is de leeftijd?
- ... en zo veel andere vragen waar we het antwoord niet op weten.

22:17 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-07-06

Mooie wet!!!

De nieuwe adoptieprocedure die sinds 01 september 2005 van toepassing is, is op papier een mooie wet. Alles tot het bekomen van een geschiktheidsvonnis is uitgedrukt in periodes die voor alle kandidaat-adoptanten (ongeveer) dezelfde zouden moeten zijn - en deze zou in zijn totaliteit ongeveer moeten overeenstemmen met een zwangerschap.

In de praktijk is dit echter een utopie. Vooral Antwerpen is een ramp over de hele lijn. Men kan het aantal kandidaat-adoptanten niet aan. Andere provincies gaan veel vlotter. We hebben dit reeds ondervonden bij het wachten op de cursus, het wachten op het MO en nu zullen we dit maar weer een keer ondervinden bij het wachten op ons verslag en op onze verschijning voor ons vonnis.

En nu hebben we het zomerverlof tegen. In Antwerpen zijn er gedurende 2 maanden geen zittingen m.b.t. adoptie. In andere rechtbanken zijn er echter zomerzittingen (1 à 2 per maand) waar adopties worden behandeld. Op de griffie van Antwerpen zei men mij dat dit zo was opgelegd en dat men enkel hoogdringende zaken zal afhandelen. Waarop ik zei dat adoptie voor hen dan niet hoogdringend was. Maar dat wou ze ook weer niet zeggen. Ik heb dit dan ook even aangeklaagd bij K&G en daar viel men eerst uit de lucht en zei men daarna dat elke rechtbank zijn eigen werking heeft. Men luistert wel bij K&G, maar acties onderneemt men niet. En wij zelf kunnen ook niets doen, we kunnen eventueel een officiële klacht indienen waardoor onze procedure misschien zal stilgelegd worden zolang de klacht hangende is en dat willen we ook niet.

17:48 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-06-06

Teamoverleg CAW?

Vandaag was het teamoverleg op het CAW. Daar werd normaal gezien ons dossier besproken. Laat ons hopen dat onze psychologe en maatschappelijk assistente ons dossier goed hebben voorbereid, zodat de anderen ook een goed beeld hebben van ons. Want ja, ons lot hangt toch ook wel voor een stuk af hoe ons dossier naar voor gebracht werd.

Nu is het afwachten hoeveel tijd de psychologe (zij zou het verslag schrijven volgens de MA die met verlof is vanaf volgende week) nodig heeft om ons verslag te schrijven (is best wel een lijvig document - 15 blz.). En hopelijk wordt het dan snel opgestuurd naar K&G en vervolgens doorgestuurd naar de griffie en hopelijk laat die dan aan ons weten dat we mogen gaan lezen en geeft men ons een verschijningsdatum. 

Wordt vervolgd de komende weken.

19:49 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-06

Verloop van onze adoptieprocedure (3)

De adoptieprocedure is op te delen in enkele grote blokken. 
Hetgeen we al afgerond hebben is aangegeven met een lachend gezichtje. We hopen zo snel mogelijk voor elk lijntje een lachend gezichtje te plaatsen.
 
J Aanmelding en registratie
J  Volgen voorbereidingscursus
J Start geschiktheidsprocedure
J Maatschappelijk onderzoek
K Geschiktheidsvonnis 
K Adoptiebemiddeling
K Nazorg en follow up

16:37 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

En nu ...

We hadden stilletjes gehoopt op wat feedback over de voorbije gesprekken. Deze werd echter niet gegeven, mede door het feit dat er tussen het derde en vierde gesprek maar enkele dagen tussen zaten waardoor MA en psychologe dit niet hebben kunnen doornemen.

Echt negatieve opmerkingen hebben we niet gehad, dus we geloven er in.

En nu ... is het wachten op een brief van de rechtbank met de melding dat we het verslag kunnen gaan inlezen. Dit zal ten vroegste binnen een kleine maand zijn (als de griffie open is). Volgende week donderdag wordt ons dossier besproken in het team op het CAW - dus dat zijn buiten onze MA en psychologe nog andere medewerkers van CAW De Mare. Best wel een raar gevoel dat 'vreemden' mee gaan beslissen.

Onze volgende verschijning voor de jeugdrechter zal dan voor september zijn - aangezien de jeugdrechtbanken voor 2 maanden dicht zijn - of toch alleszins voor adoptiezittingen. Maar dit is nog wat afwachten, want blijkbaar zijn er rechtbanken waar men in juli en augustus een zomerzitting heeft.

16:33 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vierde gesprek

Het vierde en laatste gesprek van het MO is voorbij. Zo zenuwachtig dat we waren, vooral omdat het bij ons thuis was en omdat het het laatste gesprek was.

Toch hebben we ook dit gesprek weer overleefd en voelen we er ons goed bij. Het gesprek heeft wel 3 uur geduurd i.p.v. de voorziene 2 uur en begon met een kijkje te nemen in de toekomstige kinderkamer (dit was voldoende als rondleiding).

De vragen gingen vooral over de opvang, eerste periode na thuiskomst, hoe we bepaalde problemen (lastig gedrag kind, gezondheidsproblemen, ...) zullen aanpakken, het omgaan met discriminatie, het omgaan met de biologische ouders, ...

Best wel moeilijk, omdat je aan het spreken bent over een 'imaginair' (woorden van de MA) kind waarvan je leeftijd, noch geslacht e.d. kent. Dus hebben we bij bepaalde vragen meerdere antwoorden gegeven in functie van de leeftijd van het 'imaginaire' kind.

Onze wens voor een ouder kind werd nu beter begrepen en kon rekenen op de nodige sympathie.

16:25 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-06-06

Laatste gesprek komt eraan

Morgen staat het laatste gesprek met de MA op het programma. Dit gesprek zal plaats vinden bij ons thuis. We verwachten ons dus aan een kleine inspectie door het huis.
Verder hopen we tijdens dit gesprek ook al wat feedback te krijgen over het uitgevoerde MO en hopen we te vernemen wanneer we ons verslag mogen gaan lezen op de griffie. Best wel spannend.

20:26 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-06-06

Derde gesprek

Vandaag hebben we ons derde gesprek gehad van ons MO en tevens het laatste gesprek met de psychologe. Wegens files op de wegen waren we maar juist op tijd daar en zijn we er direct ingevlogen voor 2 uur.

De vragen die we kregen gingen vooral over hoe we elkaar zien en wat onze positieve en negatieve karaktereigenschappen zijn en ook hoe onze relatie is. Ook kregen we meerdere vragen over hoe we zullen omgaan met ons adoptiekind en hoe we ons 'gezin' zien. Het is steeds weer een wikken en wegen van woorden. We vermoeden dat we het er goed van af gebracht hebben. Op elke vraag hebben we een eerlijk antwoord gegeven en hebben we elkaar aangevuld, indien nodig.

Er werden weer meerdere A4-tjes vol geschreven. Dus hopelijk heeft ze het allemaal goed opgeschreven en kan er een verslag opgesteld worden met een positieve conclusie. Maar zover is het nog niet, volgende week is er het huisbezoek met de MA. Misschien dat zij al iets lost over de mogelijke eindconclusie.

18:01 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-06-06

Huisbezoek vroeger

Deze middag telefoon gekregen van de MA met de vraag of het huisbezoek op een andere dag kon. En dus zal het laatste gesprek reeds volgende week woensdag plaats vinden.

Deze verschuiving van enkele dagen heeft hopelijk ook een positieve invloed op het vervolg van onze procedure.

De komende 10 dagen staan er dus nog 2 geprekken op de agenda.

18:26 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-06

Het weer

We hebben in de linkerkolom 'Het weer' toegevoegd van Antwerpen en Addis Abeba. Zo kunnen we alvast kijken hoe warm (of koud!) het daar is. Als je op de kadertjes klikt krijg je een gedetailleerd overzicht van het weer op de gevraagde locatie.
We stellen echter vast dat 'Het weer' in Addis Abeba niet altijd beschikbaar is.

18:56 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tweede gesprek

Vandaag hebben we ons tweede gesprek gehad, deze keer met een psychologe. De vragen die we kregen waren anders dan de vorige keer. Ook werd er ingegaan op enkele dingen die we de vorige keer gezegd hadden. Zij maakte er minder problemen van dat we kozen voor een ouder kind en zocht meer naar de motivatie hiervoor. En dat gaf ons toch een goed gevoel.
Telkens we een antwoord gaven op haar vragen, moesten we dat verduidelijken of kwam er een aanvullende vraag. En als we er niet uit kwamen, dan zei ze dat we dat in het volgend gesprek terug zouden opnemen. Dus nu hebben we wat 'huiswerk' voor te bereiden, want eind volgende week zien we haar al terug.
We voelden er ons op ons gemak, zodat ook deze keer de 2 uur snel om waren.

18:49 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-05-06

Bezoek contactgezin

We zijn langs geweest bij het contactgezin met 2 adoptiekindjes uit Ethiopië, die bij aankomst in België respectievelijk 20 maanden en 4 jaar oud waren.
Ze hebben echt geen hinder ondervonden van het feit dat de kindjes al iets ouder waren. Na enkele weken thuis is de oudste zelfs al naar de kleuterklas gegaan en que taal was alles ook snel in orde (enkele maanden).
Dit alles heeft ons gesterkt om nog steeds te kiezen voor een iets ouder kind.

20:04 Gepost door Wendy&Johan in Contacten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-05-06

Bezoek contactgezin VAG

Naar aanleiding van ons eerste gesprek met de MA, werd ons voorgesteld om eens contact op te nemen met een contactgezin van VAG (zie linken). Dat hebben we dus ook gedaan, één van de contactgezinnen woont op slechts een 10-tal kilometer afstand. En dit contactgezin heeft 2 kinderen tegelijk (in adoptietermen noemt men dit een 'sibling') geadopteerd uit Ethiopië. Dus zullen het niet 2 baby's geweest zijn. Veel meer info hebben we nog niet, maar ze stonden wel open voor een gesprek met ons. Zij zullen dus ook wat meer kunnen zeggen over de eerste periode na thuiskomst met een 'ouder' kind. Want dit was toch wel een beetje een struikelblok bij het eerste gesprek, hoe we alles praktisch gingen regelen en dat dit moeilijker was dan met een baby. En misschien vertellen ze ook wat over Ethiopië en hun ervaring met het adoptiebureau.
Deze afspraak gaat door volgende week dinsdagavond (30/05).

16:47 Gepost door Wendy&Johan in Contacten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-05-06

Nabeschouwing eerste gesprek MO

Enkele puntjes die blijven hangen zijn na het eerste gesprek :
1. De reden waarom we opteren voor een ouder kind (2 tot 5 jaar) : dit was moeilijk te begrijpen door de MA. Dus nu zullen we al onze argumenten nog eens op papier zetten tegen het volgende gesprek.
2. Hoe we de opvang zien in combinatie met ons werk? We hebben mooie werkuren, dus de naschoolse opvang is beperkt. Dus eens informeren op het werk naar de mogelijkheden om (tijdelijk) een ander werkritme te hebben.

En wat zeker positief is voor ons, we handelen oplossingsgericht. Als een probleem zich stelt, dan zoeken we naar oplossingen.

20:53 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-05-06

Eerste gesprek

Het eerste gesprek met de MA is achter de rug. Het heeft iets langer geduurd dan voorzien omdat we zo veel te vertellen hadden. We zijn met een redelijk goed gevoel buiten gekomen.

Tuurlijk denk je achteraf : 'Had ik maar dit gezegd ...' of 'Had ik maar dat gezegd ...'

Dit kunnen we bij onze volgende gesprekken nog wel wat bijsturen. Het volgende gesprek is met de psychologe, die als basis onze vragenlijsten, onze levensverhalen en ook de nota's (verslag) van de MA zal gebruiken.

20:16 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-04-06

Medisch geschikt

We zijn beiden naar de dokter geweest en we zijn medisch geschikt om te adopteren. Dat is dus ook al achter de rug.

15:32 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

25-04-06

Ze zijn er ...

Na al het 'lange wachten' hebben we eindelijk de dagen gekregen voor onze gesprekken. Deze vallen, gezien de omstandigheden, best goed mee. Van half mei tot en met eind juni zullen we 4 keer een gesprek hebben van 2 uur. Het eerste en het laatste gesprek zijn met een maatschappelijk assistente (laatste gesprek is een huisbezoek), de andere gesprekken zijn met een psychologe.
We zullen ook nog naar de dokter moeten om een medische vragenlijst te laten invullen en ons medisch geschikt laten verklaren om te adopteren.
Als alles meezit zullen we eind juli/begin augustus ons verslag mogen gaan inlezen en hopelijk verschijnen we in september voor de jeugdrechter.  

19:26 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-04-06

Adoptiedienst kiezen

Van de 4 adoptiediensten (in Vlaanderen) zijn we reeds bij 3 langs geweest (bij de 4de vallen we af - leeftijdsgrens).

Onze indrukken :
Horizon : info-avond was met wel 30 kandidaat-adoptanten en de gegeven uitleg stemde niet overeen met onze verwachtingen --> dus zal niet de dienst worden waarmee we gaan samenwerken
Ray of Hope : info-avond in een huiselijke sfeer, met 5 koppels, concrete en correcte info (zie eerder bericht) --> staat met stip op 1 om onze adoptiedienst te worden
FIAC : info-gesprek gehad, waarbij wij alleen waren met een medewerker van de adoptiedienst en waarbij we een antwoord kregen op onze vragen, deze dienst is sinds maart 2006 gestart met adoptie vanuit Ethiopië (ons voorkeurland) --> zou ook wel eens onze adoptiedienst kunnen worden

Je ziet, we zitten met een luxe-probleem. Twee diensten die dezelfde diensten aanbieden en waar de procedure, wachttijden en de kosten ongeveer dezelfde zijn voor Ethiopië. Het voordeel van Ray of Hope is hun ervaring met Ethiopië gedurende jaren en het voordeel van FIAC is dat men op dit moment (maar misschien niet meer als wij ons vonnis op zak hebben) veel kinderen in het weeshuis heeft die wachten om geadopteerd te worden (dus iets kortere wachttijden).
We hebben nog wat tijd om te kiezen, want data voor de gesprekken hebben we dus nog steeds niet (en je raadt het nooit : de coördinator was er vandaag weer een keer niet).  

18:31 Gepost door Wendy&Johan in Adoptiedienst en landkeuze | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-04-06

Misschien, waarschijnlijk, ...

Misschien worden onze gesprekken volgende week gepland. Waarschijnlijk zijn we bij de volgende gesprekken die men gaat plannen, maar zeker was men daar niet van (en we stonden bovenaan de lijst van de volgende die dienden gepland te worden!!!). Zoveel dagen zijn er niet vrij om gesprekken te plannen, werd ons ook meegedeeld. Heeft elke maand dan niet ongeveer evenveel werkdagen?

Wanneer moeten wij nu verlof nemen? Wel we mogen ons verlof doorgeven aan het CAW en dan plannen zij de gesprekken rond ons verlof (doen we dus niet). Maar het gaat niet alleen om verlof, het gaat ook om het verzekeren van permanentie op het werk, volgen van opleidingen, meetings bijwonen, andere activiteiten die reeds gepland zijn, ... En daarom willen we zo snel mogelijk onze data. Veel vragen we toch niet. Of wel?

19:51 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-06

Erkenning van de wachttijden

De nieuwe adoptieprocedure haalde vandaag het nieuws. Wat je reeds in onze andere berichtjes kon lezen over de wachttijden, wordt officieel bevestigd door K&G. Nu maar hopen dat er nog iets aan gedaan kan worden (zoals ze beloven, maar ook reeds vorige maand aan ons beloofden aan de telefoon) waar ook wij nog wat van kunnen profiteren (vervroegen van de gesprekken

Onderstaande tekst is geplukt van de site van De Standaard :

Kandidaat-adoptanten raken gefrustreerd door de lange wachttijden.

De nieuwe adoptieprocedure die sinds 1 september van kracht is, veroorzaakt onvoorziene wachttijden. De frustratie loopt hoog op en Kind en Gezin, de Vlaamse dienst die over adopties waakt, geeft toe dat er dagelijks klachtentelefoons binnenkomen.

De nieuwe wet heeft enkele schakels aan de procedure toegevoegd. Het is nu niet meer Kind en Gezin dat een beginseltoestemming aflevert. Kandidaat-adoptanten moeten daarvoor langs de jeugdrechter passeren.

Tussen de eerste en de tweede verschijning voor de jeugdrechter vindt een maatschappelijk onderzoek plaats, door een van de vijf Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Die krijgen daar wettelijk twee maanden de tijd voor. Op dit moment zijn er kandidaten die drie, vier maanden moeten wachten voor het onderzoek nog maar kan beginnen.

,,Vroeger waren daar ook wachttijden'', zegt Christine Faure, tijdelijk adoptieambtenaar bij Kind en Gezin. ,,Maar nu zegt de wet dat de CAW's hun verslag binnen de twee maanden na het vonnis klaar moeten hebben. De confrontatie tussen wet en werkelijkheid leidt tot heel wat frustratie.''

Maar er is meer, geeft Faure ook toe.

Om te beginnen moeten nu alle adoptanten dit traject volgen. Onder de vorige wet kon je je aan de procedure onttrekken en een zogenaamd 'vrije adoptie' doen. Faure: ,,Niemand wist hoeveel 'vrije' adoptanten er waren. Nu zien we de werklast gevoelig stijgen. Vroeger hadden we in Vlaanderen 200 tot 250 begeleide adopties per jaar. Ik schat dat het er dit jaar dubbel zoveel zullen zijn.'' Kind en Gezin staat nog steeds achter de nieuwe adoptiewet: ,,Wij blijven het een goed principe vinden dat de jeugdrechters, en niet wij, de toestemming verlenen. Maar door nieuwe schakels aan de procedure toe te voegen, creëer je ook meer mogelijke flessenhalzen. Sommige rechtbanken hebben bijvoorbeeld meteen twee verschijningen vastgelegd, zonder rekening te houden met eventuele vertragingen bij CAW's. Kandidaten verschijnen dan de tweede keer vergeefs voor de rechter, en moeten vervolgens nog een derde afspraak maken.''

En dat is nog niet alles: als de jeugdrechter een verslag heeft gemaakt over de geschiktheid van de kandidaten, moet er ook een verslag voor het herkomstland worden opgesteld door het openbaar ministerie. Pas dan kunnen de kandidaten zich bij een adoptiedienst melden - waar ze wéér op een wachtlijst terechtkomen. Maar ook bij het openbaar ministerie doen zich volgens Kind en Gezin vertragingen voor.

22:04 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-06

Olifantendracht?

Zoals het er nu naar uitziet zal het een olifantendracht worden vooraleer we ons geschiktheidsvonnis in handen hebben.

Van het CAW hebben we niets meer gehoord en zullen we de komende week niets horen, want de coördinator is op verlof.

Wat we echter wel weten is dat de rechtbanken in juli/augustus geen vonnissen zullen uitspreken (maar ze zijn wel open!!!). Hopelijk kunnen we er terecht om ons verslag te gaan lezen en kunnen ze ons een datum geven om te verschijnen voor de rechter (in september). Maar onze ervaring leert ons dat een verschijning niet noodzakelijk reeds een uitspraak is.

Het zal een overrompeling worden in september, want alle kandidaat-adoptanten met gesprekken van eind mei, juni, juli en augustus zullen moeten verschijnen, alsook zij die nog moeten voorkomen voor de aanvraag van het MO.  

Dus wat met de bij wet vastgestelde termijnen? Mooi op papier, niet haalbaar in de praktijk. 

Wij die hoopten een toewijzing te hebben op het einde van het jaar zullen dus blij moeten zijn als we alle papieren hebben om binnen te doen op het adoptiebureau. Want na het vonnis is het nog niet gedaan, dan moet het Openbaar Ministerie nog een verslag op en dat zou 2 maanden mogen duren (volgens de wet).   

10:19 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-03-06

Gesprekken : waar en wanneer?

Nog steeds niets ontvangen van K&G, dus vermoedelijk blijven we bij CAW De Mare voor onze gesprekken.

We hebben wel vernomen (door zelf rond te bellen - ook naar het kabinet van Vervotte) dat er extra volk zou ingezet worden in Antwerpen binnen enkele maanden. Dus hopelijk schuiven we dan een beetje naar voor (van juni naar mei). Officieel weten we nog niets. We kunnen alleen maar afwachten en het beste hopen.

Zoals het er nu voor staat zijn we eind juni/begin juli aan de beurt, maar dat zou nog afhangen van het verlof bij het CAW. En in die periode zal het ook niet evident zijn om bij de rechtbank binnen te geraken.

Recentelijk zou er nog een koppel naar een andere provincie uitgeweken zijn voor de gesprekken. Dan maar weer naar K&G gebeld en ze gingen het nog eens bekijken, want we zouden reeds een 'oud vonnis' hebben. En ondertussen stromen de 'nieuwe vonnissen' maar binnen. In de andere provincies lijkt het behoorlijk vlotjes te gaan, max. 3 à 4 maanden tussen vonnis en afronding gesprekken (info : forums op het internet en anderen die ook een weblog/website hebben). Bij ons gaat het naar de 6 à 7 maand.

Zodra er meer info is, komt deze hier te staan.

18:27 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-02-06

Rondbellen

Na enkele telefoontjes naar K&G en het CAW niet veel wijzer geworden. We zijn niet bij degene die van provincie veranderen voor het MO. Bij het CAW wist men te vertellen dat onze gesprekken vermoedelijk ten vroegste voor juni zijn. Veel verbetering t.o.v. enkele weken geleden is dat wel niet, te rekenen dat in de vakantieperiode alles op een lager pitje zal draaien. Dan maar terug gebeld naar K&G en daar gevraagd of we toch niet konden uitwijken naar een ander CAW. De wet schrijft 2 maanden voor (tussen vonnis en neerlegging verslag bij griffie) en onze gesprekken starten ten vroegste 4 maanden na het vonnis (dus tussen vonnis en neerlegging verslag zit dan 6 maand ongeveer). K&G ging kijken of ze iets konden doen voor ons. Het CAW moet echter ook de verplaatsing naar ons zien zitten voor het huisbezoek. Als we van CAW veranderen, zouden we een brief krijgen van K&G. Laar ons hopen dat we veranderen en dat we de gesprekken vroeger kunnen hebben, april of zo. 

16:47 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-02-06

Kennisgeving

Vandaag eindelijk een afschrift ontvangen van het vonnis waarin het MO bevolen wordt. 

Het bestaat uit een begeleidend schrijven en het vonnis. Het belangrijkste is dat ons verzoek ontvankelijk is en dat een MO zal volgen.

Nu is het afwachten of we in Antwerpen blijven voor het MO of dat we uitwijken naar een andere provincie. Hopelijk weten we al iets meer op het einde van de week.  

21:03 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-02-06

Hoop

Vandaag met K&G gebeld en daar is men op de hoogte van de lange wachttijden in Antwerpen. In andere provincies zou dit meevallen. Men is aan het uitzoeken hoe ze dit probleem gaan aanpakken. Volgende oplossing lijkt het te halen :  (enkele) kandidaat-adoptanten van de provincie Antwerpen worden verdeeld over de andere provincies. Concrete data en mogelijke provincie kon men nog niet geven, maar onze namen werden genoteerd. Hopelijk zijn we bij de herverdeling en dan nemen we de uitstapjes er graag bij. Dus van zodra ons vonnis binnen komt is het afwachten tot we bericht krijgen. Zowiezo een 3-tal weken nadat wij het vonnis ontvangen hebben, zullen we terug bellen met K&G.

18:23 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-02-06

K&G-nieuws?

Pas in de namiddag kans gehad om te kunnen bellen naar K&G, maar het had geen zin want ze zijn enkel bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur van maandag tot vrijdag. Dus moeten we wachten tot maandag.

Stilletjes hopen we dat ze bij K&G inzien dat dit niet kan en dat er extra volk ingezet zal worden of dat de kandidaat-adoptanten verdeeld worden over de verschillende CAW's (er is er 1 per provincie) volgens moment van aanvraag.

20:13 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-06

Naleving van de wet in de praktijk

Vandaag eindelijk de coördinator van het CAW gesproken. En het belooft niet veel goeds.

De eerste melding was dat onze vragenlijst en onze levensverhalen niet binnen waren, en dit terwijl we ze zelf in de bus gestoken hebben. Bij verder nazicht bleek men toch in het bezit te zijn van onze vragenlijst en onze levensverhalen.

Dan zijn we tot de orde van de dag gekomen : "Wanneer mogen we onze gesprekken ongeveer verwachten?" Een eerlijk antwoord gekregen, dat ons niet bijster gelukkig maakt. De gesprekken zouden ten vroegste voor juli/augustus (dit jaar!!!) zijn. En als er de komende dagen nog bevelschriften binnen komen voor dat van ons binnen komt, dan schuift alles op. Per 3 à 4 aanvragen schuiven we 2 à 3 weken op. Straks moeten we nog een nieuw levensverhaal schrijven!

Gelukkig is de gevolgde cursus voor het leven geldig.  

De termijn van 2 maanden is dus de theorie, maar in de praktijk niet haalbaar volgens hen. 

Hier staan we dan met de gedachte dat we niet alleen zijn, en met de gedachte dat het na het MO ook nog enkele maanden duurt vooraleer we naar het adoptiebureau kunnen stappen. Is dit jaar nog haalbaar? We beginnen er voor te vrezen.

18:14 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-06

Verloop van onze adoptieprocedure (2)

De adoptieprocedure is op te delen in enkele grote blokken. 
Hetgeen we al afgerond hebben is aangegeven met een lachend gezichtje. We hopen zo snel mogelijk voor elk lijntje een lachend gezichtje te plaatsen.
 
J Aanmelding en registratie
J  Volgen voorbereidingscursus
J Start geschiktheidsprocedure
K Maatschappelijk onderzoek
K Geschiktheidsvonnis 
K Adoptiebemiddeling
K Nazorg en follow up

19:09 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vonnisdag?

Na telefonisch contact te hebben gehad met de griffie zijn we te weten gekomen dat 'onze zaak' voorgekomen is en dus ook uitgesproken.

Nu is het wachten op een brief hiervan de komende week.

Maar belangrijker is de brief met de dagen - die hopelijk in de nabije toekomst zijn - voor het MO vanwege het CAW.

Wij stellen ons alleszins maximaal ter beschikking de komende maanden, want anders wordt alles nog eens uitgesteld.

19:08 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |