29-11-06

Update wachtlijst

Vandaag was er een update van de wachtlijst bij RoH. En voor de eerste keer staan we er op. Er zijn niet echt veel toewijzingen geweest de laatste maand, maar toch schuiven we officieel één plaatsje naar voor bij degene die kiezen voor een sibling (de 'hangende' toewijzing waarvan men sprak bij het intakegesprek is een feit).
We staan ook niet meer de laatste op de wachtlijst. Enkele plaatsen na ons staan er nog voor een sibling, met dezelfde leeftijdsmarge, maar met voorkeur meisjes.
Hopelijk zijn er volgende maand wat meer toewijzingen, zowel voor één kind als voor siblings. Dan staan we misschien op de eerste plaats als onze papierwinkel in orde is.

18:19 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-11-06

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal ...

De meeste documenten hebben we reeds in ons bezit. Van andere documenten weten we dat ze klaar zijn, maar dat we ze nog moeten ophalen. En onze aanvraagbrief is klaar in een draftversie en moet nog wat bijgewerkt worden. Verder moeten we nog wat foto's nemen en deze bij de brief voegen. Eén document lijkt niet zo goed te lukken en dat is het werkgeversdocument van J., ze doen moeilijk over de taal (Engels) en vooral over het feit dat degene die de handtekening plaatst een kopie van zijn identiteitskaart moet afgeven ons voor de legalisatie. Terwijl ik (W.) daar dus geen probleem mee ondervonden heb. We zullen wel een oplossing vinden en niet bij de pakken blijven zitten.
Als we alle documenten hebben moeten we de burgemeester (of schepen of notaris) nog vragen om alles te legaliseren en alles kan dan richting RoH en vervolgens richting Ethiopië. Maar vooraleer het zover is moet het OM ook nog ons verslag afhebben en zij hebben hier officieel nog een maand voor.

19:30 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-06

Gedichtje

Onderstaand gedichtje hebben we ontvangen van de collega's van W. :


Voorlopig nog de rust en stilte in huis
in afwachting van het grote gedruis.
Zomaar ineens van twee naar vier
en dat geeft nu al zoveel plezier.
Spannende maanden voor jullie twee,
wij genieten hier ook stilletjes mee.
Van harte proficiat met jullie keuze,
we vinden het allemaal reuze.

20:47 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-06

Documenten verzamelen

De meeste documenten zijn aangevraagd bij de verschillende instanties. Enkele documenten zijn we reeds gaan ophalen. Andere documenten verwachten we deze week of gaan we later deze week oppikken..
Ook het doktersbezoek is reeds achter de rug en nu moeten we nog wachten op de uitslag van het bloedonderzoek.
Verder moeten we zelf nog een aanvraagbrief schrijven in het Engels en hierbij ook nog enkele foto's toevoegen.
De referentiepersonen zijn met de nodige zorg gekozen en ook van die kant verwachten we deze week een aanbevelingsbrief.
Eens we alle documenten hebben moeten we het hele bundeltje laten legaliseren en dan kunnen we dit binnenbrengen bij RoH.

20:05 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-06

Ethiopisch Nieuwjaar

Een beetje laat, maar toch wel leuk om weten.
Onderstaande info is afkomstig uit een nieuwsbrief van RoH voor kandidaat- adoptieouders :

Op zondag 10 september werd in Ethiopië ouderjaarsavond gevierd. Op maandag 11 september is het de eerste dag van het nieuwe jaar. Dit jaar viert de Ethiopische bevolking het begin van het jaar 1999.

Bijzonder is dat Ethiopië een andere jaartelling kent dan wij, de zogenaamde Juliaanse jaartelling. Volgens de Juliaanse kalender loopt Ethiopië ruim zeven jaar achter op onze Gregoriaanse kalender. Zo loopt het Ethiopische jaar van 11 september tot en met 10 september en worden de 365 dagen verdeeld over 12 maanden van 30 dagen en een dertiende maand van 5 of 6 dagen.

 

Naast deze bijzondere jaartelling heeft Ethiopië ook een andere dagindeling dan de rest van de wereld. Omdat het land aan de evenaar ligt, is de

zonsop- en ondergang elke dag ongeveer om 7.00 uur volgens de Europese klok. Zodra het licht wordt, begint men de uren te tellen. Rond lunchtijd is het 6 uur. Zonsondergang is om 12.00 uur. Daarna begint men weer bij 1. Middernacht is dus om 6 uur.

 

Ook christelijk Ethiopië verwerkte de nieuwe inzichten van de Gregoriaanse kalender. Maar omdat de Ethiopische Kerk al vanaf de vierde eeuw verbonden was aan de Egyptische Koptische Kerk, hielden de Ethiopische bisschoppen de maand- en dagindeling van de Koptische Kerk aan.

18:27 Gepost door Wendy&Johan in Informatie Ethiopië | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-11-06

Inschrijving is een feit

Sinds vandaag staan we officieel op de wachtlijst van RoH (met vermoedelijke duur van de adoptieprocedure : 9 tot 18 maanden). 
We kunnen beginnen met het inzamelen van de nodige documenten - bij gemeentebesturen, bij de bank, bij onze werkgevers, bij de dokter, ... Zelf nog maar eens een aanvraagbrief opstellen en voorzien van de nodige foto's. En al de verzamelde documenten dan ook nog eens laten legaliseren. Kortom we weten wat doen de komende weken.

Alvorens het over onze plaats op de wachtlijst te hebben, moeten we eerst nog iets meedelen. Sinds het begin van de procedure hebben we interesse gehad voor het adopteren van 2 kinderen. En dus hebben we in onze gesprekken aangegeven dat we graag 2 kinderen (bloedverwanten - sibling) wilden adopteren (via 1 adoptieprocedure). En dit is ons uiteindelijk gelukt, ook al deed de maatschappelijk assistente moeilijk en wist de jeugdrechter niet wat dit was. Maar ondertussen is dit dus een feit. Ons geschiktheidsvonnis is geschikt om over te gaan tot de adoptie van 2 kinderen. We wilden dit niet vroeger meedelen, omdat het voor ons niet zeker was dat dit in orde zou komen.

Als voorkeur hebben we opgegeven :

 • 2 jongens of jongen/meisje
 • leeftijd tussen 2 en 5 jaar

Op dit moment staan er 8 families voor een sibling op de wachtlijst. En daarvan mogen we er al aftrekken : 2 families die reeds een toewijzing hebben (reizen af in december) en 1 familie die een (tijdelijke) stop heeft.
Dus i.p.v. de 9de plaats zouden we dus op de 6de plaats staan.
Doch van die 5 andere families mogen we er nog eens 2 schrappen omdat hun leeftijdsvoorkeur afwijkt van de onze (0-2 en 0-3,5). Dus staan we eigenlijk op de 4de plaats.
Deze lijst is een momentopname, en het staat ons (maar ook de andere kandidaat adoptieouders) vrij om de voorkeur te laten aanpassen.
Deze anonieme wachtlijst kunnen wij raadplegen via de website van RoH. Als we opschuiven, zullen we het hier meedelen.

17:57 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-11-06

Tussensprint naar Ray of Hope

Nadat we donderdagavond ons afschrift nog gemaild hadden naar K&G, hebben we vandaag contact opgenomen met RoH en zij hadden alles reeds ontvangen (afschrift vonnis en verslag MO) van K&G. We mogen morgennamiddag reeds langs gaan voor ons intakegesprek. Daarna hopen we weer een stap dichter te zijn en kunnen we beginnen met het inzamelen van documenten (een hele boterham - te bevragen bij verschillende instanties). En hopelijk weten we onze plaats op de anonieme wachtlijst. Deze wachtlijst wordt bepaald door moment van inschrijving en door de voorkeur.

18:11 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-11-06

Een brief en een kaartje in de bus

Vanavond was er belangrijke post voor ons. Een brief en een kaart i.v.m. een aangetekende zending.
Eerst had J. niet gezien dat die brief er bij was en ging onmiddellijk naar de post voor de aangetekende zending. Na ontvangst en opening van deze brief, was er een lichte ontgoocheling : het was een begeleidend schrijven en verder de documenten (attest volgen cursus,diverse akten en getuigschriften) die we destijds ter griffie hadden moeten neerleggen om ons op de rol te laten plaatsen.
Terug thuisgekomen werd de brief ontdekt. Een begeleidend schrijven aan ons beiden gericht en een afschrift van ons vonnis. En wonder boven wonder, het is een op maat gemaakt vonnis. Het eerste blad bevat een opsomming van data en feiten. Het tweede blad is precies een lofzang over ons.
Enkele puntjes :

 • Zij hebben een goed sociaal leven en stellen zich open voor de wereld. Zij betekenen een meerwaarde voor de samenleving.
 • Ze kennen structuur en stabiliteit. Op huishoudelijk en materieel vlak is alles in orde. Zowel lichaam en geest zijn in evenwicht.
 • Ze geven blijk respect te hebben voor de persoon van het kind met zijn eigen ervaringen en leefwereld.
 • Hun keuze om grotere kinderen te adopteren kan bijgetreden worden.
 • ...

Dit afschrift werd reeds ingescand en doorgemaild naar K&G, die dit dan samen met ons maatschappelijk verslag dienen door te sturen naar Ray of Hope (adoptiedienst waarmee we willen samenwerken).
Nu is het dus wachten op een telefoontje van RoH om op intakegesprek te gaan.

19:14 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-11-06

Afschrift vonnis nog niet ontvangen

Bij thuiskomst van ons verlof, hebben we vluchtig de post doorgenomen. Tot onze spijt moesten wij vaststellen dat een afschrift van ons vonnis er niet bij zat. Ook vandaag was dit niet bij de post.
We hebben dan maar even naar de griffie gebeld en daar deelde men ons mee dat na uitspraak vonnis dit in een boek wordt genoteerd en dat dan de vonnissen uitgetypt worden op basis van dit boek. Men verwacht dat we het afschrift eind deze week of begin volgende week zullen hebben.
Dus zullen we wederom nog maar wat geduld moeten uitoefenen. En onze intake bij RoH is dus ten vroegste voor volgende week ergens.

13:09 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-06

Verloop van onze adoptieprocedure (4)

De adoptieprocedure is op te delen in enkele grote blokken. 
Hetgeen we al afgerond hebben is aangegeven met een lachend gezichtje. We hopen zo snel mogelijk voor elk lijntje een lachend gezichtje te plaatsen.
 
J Aanmelding en registratie
J  Volgen voorbereidingscursus
J Start geschiktheidsprocedure
J Maatschappelijk onderzoek
J Geschiktheidsvonnis 
K Adoptiebemiddeling
K Nazorg en follow up

09:25 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-10-06

Eindelijk

YES YES YES

Na weken met ons voeten gespeeld te hebben, heeft de jeugdrechter vandaag dan toch een uitspraak gedaan in verband met ons geschiktheidsvonnis.
We hebben de griffier zelfs in de voormiddag reeds kunnen contacteren. En hij bevestigde dat ons vonnis uitgesproken werd vandaag en dat we normaal gezien in de loop van volgende week een afschrift hiervan in de bus zullen ontvangen.
Dit zullen we echter pas kunnen controleren als we terug zijn van verlof.
Dit afschrift moeten we dan faxen/mailen naar K&G die dit dan doorsturen (samen met het verslag opgemaakt door het CAW) naar het adoptiebureau van onze keuze (Ray of Hope). Dus zullen we normaal gezien in de week van 6 november op intake kunnen gaan (en anders zeker de week nadien).

13:46 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-06

Laatste uitstel?

Deze morgen was er weer geen info te rapen op de griffie. De griffier was niet bereikbaar wegens zittingen. We mochten deze namiddag terug bellen.
Dat hebben we dan ook gedaan. Na meerdere keren doorgeschakeld geweest te zijn eindelijk de griffier aan de lijn gehad. Hij wist te zeggen dat ons vonnis niet is uitgesproken gisteren, maar uitgesteld naar vrijdag 27 oktober. Hij zei ook dat er al verschillende anderen gebeld hadden om te vragen hoe het zat met de uitspraak van ons vonnis. Het al dan niet uitspreken van het vonnis ligt in handen van de rechter, maar de griffier zei dat het zeker zou uitgesproken worden op 27/10. Wat een garantie!!! Op 06/09 zei de rechter ons ook dat ons vonnis zou uitgesproken worden op 20/09 en dit is tot op heden nog niet uitgesproken.
Dus nu weer eens een dikke week wachten en dan hopelijk iemand aan de lijn krijgen op 27/10, anders zullen we wegens verlof (van ons) een week moeten wachten. Als het uitgesproken is, zullen we misschien ons vonnis in de bus hebben als we thuiskomen van verlof, maar met die feestdag in die week is niets nog zeker.

18:46 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-06

Het is weer woensdag ...

Ik heb kramp in mijn hand van de hele namiddag de telefoon te moeten vasthouden.
Het relaas van vandaag :

 • 14.10u : eerste telefoontje naar de griffie, de griffier was nog bezig met het afnemen van verhoren van minderjarigen - ik mocht binnen een uurtje terugbellen
 • 15.00u (ik kon niet langer wachten) : tweede telefoontje naar de griffie, de griffier was nog altijd bezig en de vonnissen van deze morgen waren nog niet binnengebracht - of ik morgen eens kon terugbellen
 • 15.05u : telefoontje naar de cel informatieambtenaar van justitie gebeld met de vraag wat we kunnen doen aan het steeds uitstellen van ons vonnis en als antwoord gekregen dat we nog maar wat geduld moeten hebben (volgens mij snapte hij er niet veel van, want zei dat het misschien kwam omdat ons verslag nog niet binnen was en nog geen 5 minuten voordien had ik alle data in onze adoptieprocedure doorgegeven inclusief het lezen van het verslag) en hoe we klacht moeten indienen, dat moesten we maar op de rechtbank vragen (20 min. aan de lijn gehangen)
 • 15.45u : derde telefoontje naar de griffie, zelfde dame als de vorige keren en is nu dan toch maar eens gaan zien of ze iets vond - na 5 min. kwam ze terug met de melding dat ze niets gevonden heeft en dat de griffier al naar huis was, morgen zou ze het dan eens gaan navragen bij de rechter en vanaf 9 uur mogen we bellen
 • 15.55u : telefoontje naar K&G en daar een trajectbegeleider adoptie aan de lijn gehad (die ook al een mail van ons heeft gekregen en daar snel op heeft geantwoord en ons ook heeft opgebeld) - zij kan niet veel doen, maar is vooral een luisterend oor, doch toen ik mijn naam zei wist ze direct waar het over ging en vroeg ze of ons vonnis was uitgesproken. Ik heb dan maar het relaas van de dag gegeven en zij heeft mij meegedeeld dat ze gisteren ook naar de rechtbank in Antwerpen heeft gebeld, zowel met griffie, als met de Procureur des Konings. En zij bevestigde mij dat de Procureur ons een positief vonnis heeft bevolen tijdens de zitting van 06/09 en dat zij ook niet snapte waarom de Jeugdrechter nu zo moeilijk aan het doen is ten opzichte van ons. De trajectbegeleider zei dat zij nog eens ging bellen naar de rechtbank en ons op de hoogte houden. En om 16.05u was het mailtje er al, dat het antwoord voor morgen zal zijn aangezien er op de rechtbank niemand meer te bereiken is na 16 uur en dat ons dossier haar eerste werk zal zijn morgenvroeg.

Het einde van deze vervelende rechtbankprocedure is hopelijk in zicht.

16:51 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-06

Nieuwe adoptiedienst

Reeds enige tijd was men bezig om een nieuwe adoptiedienst op te starten in Vlaanderen (geruchten in Adoptieland). Zij dienden echter erkend te worden alvorens van start te mogen gaan met adopties. Een erkenning is één, maar daardoor zou een andere adoptiedienst in Vlaanderen zijn erkenning kwijt raken. Want ook hier is er een mooie wet die stelt dat Vlaanderen slechts 4 erkende adoptiediensten mag tellen.
De Vreugdezaaiers is zijn erkenning verloren, maar mag/kan nog de lopende dossiers afwerken.
Elke adoptiedienst dient te voldoen aan een aantal criteria, waaronder 30 adopties per jaar en dat haalde De Vreugdezaaiers niet.
De nieuwe adoptiedienst heeft voorlopig een erkenning voor Kazachstan en hoopt in de toekomst ook adopties te doen uit Haïti, Polen en Oekraïne.

De linken naar de diverse adoptiediensten staan aan de rechterkant van deze pagina. 

17:48 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-06

Weeral een weekje geduld gevraagd

Weerom met de griffie gebeld om te informeren of ons vonnis vandaag werd uitgesproken.
De eerste keer toen ik belde (10 voor 2) werd mij verzocht om na 14.30 uur terug te bellen want de zitting was nog maar net afgelopen en men was nog aan het eten.
Rond 14.45 uur heb ik dan maar terug gebeld. We waren op het ergste voorbereid, dan komt het niet zo hard aan. Na even te informeren kwam de mededeling dat onze uitspraak verplaatst is naar volgende week woensdag. Maar of het vonnis dan zal uitgesproken worden, kon men ons niet meedelen. Dit hangt allemaal af van de rechter. Zij moest nog 'een project' opstellen, dat dan moet uitgetypt worden door de griffie. En de griffie had nog niets ontvangen. Het feit dat mensen die 1 of 2 weken na ons verschenen zijn wel al hun vonnis hebben (zelfs in de brievenbus ontvangen) maakte weinig indruk op de persoon die ik aan de lijn had. Ik moest het dan maar rechstreeks bespreken en aankaarten bij de rechter. Echt spreken kan je niet met de rechter die wij hadden - zeker als je beseft wat zij allemaal uit haar nek gekletst heeft tijdens de zitting.

16:10 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-06

Derde keer, goede keer?

Morgen wordt er weer eens een poging ondernomen om ons vonnis uit te spreken. Wat mogen we verwachten? Misschien een uitspraak als de griffier er op aandringt (of het OM) en zegt dat het al lang genoeg duurt. Of weer een uitstel met 1 of 2 weken.
We hebben alleszins K&G al via mail op de hoogte gesteld. Zij betreuren ook dat er tussen de JRB-en onderling verschillen zijn en ook tussen de jeugdrechters. Maar ze kunnen er niets aan doen, dit valt onder justitie. 
Afhankelijk van de uitspraak morgen, zullen we moeten nadenken om ook justitie op de hoogte te brengen van deze 'wanpraktijken'.
De verloren tijd halen we niet in en dat knaagt. 

18:33 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-10-06

Vervolg van de klucht

Vandaag, zoals afgesproken, contact gehad met de griffier.
Het goede nieuws is dat ons dossier volgende week woensdag terug voor komt om gevonnist te worden. Maar of er een uitspraak komt, daar kon de griffier geen uitspraak over doen, want het is de rechter die beslist.
Het minder goede nieuws, zeg maar slechte nieuws, is dat de rechter haar tijd neemt om ons dossier ten gronde te bekijken omdat er betwistingen zijn betreffende de uitspraak. Raar hé, zeker als je beseft dat men een maand geleden zei dat men geen bezwaar had. Zowel het openbaar ministerie als de rechter gingen akkoord. De rechter zou volgens de griffier boeken aan het lezen zijn over adoptie om zo een gefundeerd advies/vonnis te kunnen geven.
We snappen dit echt niet meer, maar dat zal dan wel aan ons liggen zeker.
Straks moeten we nog in beroep gaan omdat we geen geschiktheidsvonnis krijgen en dit met een positief verslag.

17:30 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-06

Poppenkast

poppenkastBij gebrek aan een foto van de jeugdrechter in kwestie, hiernaast een afbeelding die typerend is voor onze rechtbankprocedure.
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : De pop in kwestie is helemaal onze jeugdrechter.

19:42 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klucht van de bovenste plank

Vandaag zou ons vonnis uitgeproken worden. Dat is dus niet gebeurd.

Erger nog : De griffier vond niet terug dat wij erop stonden om vandaag een vonnis te krijgen.

Straffer nog : De rechter is vandaag niet op de rechtbank geweest.

Wanneer dan wel vonnis? Dat kon de griffier niet zeggen, morgennamiddag mogen we nog eens terug bellen. Hij zou (na gesprek met de rechter) proberen om ons volgende week in te plannen voor uitspraak vonnis.

Veranderen van rechter? Ik heb gevraagd of we niet van rechter kunnen veranderen en dit blijkt niet mogelijk te zijn. Dus we zitten vast aan die 'madame de juge' die niet weet waarover ze het heeft.

En ondertussen zit er niets anders op dan afwachten en hopen dat er niet te veel kandidaat adoptanten met dezelfde voorkeur op de wachtlijst komen bij RoH. Want de wet is mooi op papier, maar er is nergens ruimte om als kandidaat adoptant aan te kloppen. Bij K&G, maar tot op heden hebben die niet veel meer gedaan dan geluisterd, maar concrete acties voor ons zijn er nog niet geweest. 

18:19 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-06

Waar jullie goed in geworden zijn

19:21 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Waar wij goed in geworden zijn

Sinds onze procedure gestart is, nu meer dan een jaar geleden zijn we experts geworden in het aftellen. We hebben al wat afgeteld en het is nog niet gedaan. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste aftelmomenten.
Aftellen naar :

 1. de data voor de cursus
 2. de start van de cursus
 3. de eerste verschijning voor de jeugdrechtbank
 4. de uitspraak van het vonnis voor de start van het MO
 5. de data voor het MO
 6. de gesprekken van het MO
 7. het lezen van het verslag van het MO
 8. de tweede verschijning voor de jeugdrechtbank
 9. de uitspraak van het geschiktheidsvonnis

En de momenten ertussen was het vaak ook aftellen. En de komende weken, maanden komen er nog verschillende aftelmomenten.
Enkele trucjes om de tijd sneller te doen vooruitgaan zijn (niet dat het veel helpt, maar toch) :

 1. nog x keer slapen
 2. nog x keer een bepaalde dag van de week
 3. nog x werkdagen
 4. onze afteller op de blog

Zijn er nog leuke trucjes om de tijd sneller te laten vooruitgaan?

19:14 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Déjà vu?

De geschiedenis herhaalt zich. Hetgeen we meemaakten bij onze eerste verschijning, heeft zich weer voorgedaan.
We hebben contact opgenomen met de griffie en ons vonnis is niet uitgesproken vandaag, maar uitgesteld tot 4 oktober. Ik voelde al nattigheid tijdens het bellen, men vond niet onmiddellijk iets terug en men moest het navragen bij de griffier. Een reden waarom deze keer ons vonnis is uitgesteld kon men niet geven. Dat gebeurt gewoon dat men dit uitstelt en of men het op 04/10 uitspreekt daar kon men niet op antwoorden. We werden zelfs niet op de hoogte gebracht. Ze weten daar zeker niet dat ze met mensen bezig zijn?
Lang leve het rechtssysteem in België.      

We zaten dus lekker dicht na de zomervakantie om ons in te schrijven in het adoptiebureau en we hadden hoop op een toewijzing in het voorjaar. Maar door deze vertraging durven we niet meer te hopen.

16:02 Gepost door Wendy&Johan in Lijdensweg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-06

Tweede verschijning

Keurig op tijd waren we aanwezig in het nieuwe gerechtsgebouw (zie foto) voor onze tweede verschijning. We waren zelfs om 12.20 uur reeds bij de jeugdrechter (dezelfde als op 11/01/2006) en haar gevolg en om 12.25 uur stonden we weer buiten.

En wat weten we nu meer :

 1. Het OM (openbaar ministerie) heeft geen opmerkingen en zei dat het MO (maatschappelijk onderzoek) gunstig was.
 2. De jeugdrechter heeft het woord 'protectief' opgezocht en heeft hiervan een beschrijving gegeven (die helemaal naast de kwestie was). Blijkbaar is ze nog niet vertrouwd met het vakjargon i.v.m. adoptie.
 3. De jeugdrechter heeft een TV, want ze heeft gekeken naar de uitzendingen op Eén waar Annemie Struyf op zoek ging naar de roots van haar adoptiedochter Hope.
 4. De jeugdrechter zei tegen ons dat we dan zeker naar China gingen voor ons kindje te gaan ophalen. Waar ze dit vandaan haalde is ons een raadsel, dit stond nergens in ons verslag.
 5. De jeugdrechter vindt dat een kindje van 5 oud is. Maar niets is zeker dat ons kindje reeds 5 jaar zal zijn, dit is onze maximumleeftijd.
  De bijzitters keken toch ook raar op toen de jeugdrechter haar uitspraken en opmerkingen formuleerde. De bijzitters stelden ons gerust en lachten en knikten naar ons. 

En de eindconclusie is : Ze zal een geschiktheidsvonnis uitspreken op 20/09/2006 (we moeten niet aanwezig zijn) en zal er nog een keertje over nadenken (met haar woordenboek in de nabijheid). De dagen nadien zouden we dan ons vonnis (of een briefje om onze aangetekende zending op te halen) in de brievenbus moeten ontvangen, hopelijk verloopt dit niet zoals bij onze eerste verschijning toen ze geen tijd hadden om het vonnis te typen.
Ons intakegesprek bij RoH is dan hopelijk ook nog voor deze maand. 

15:55 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

05-09-06

Morgen D-day

Morgen is het hopelijk een belangrijke dag voor ons. We verschijnen namelijk in persoon voor de jeugdrechter. Hopelijk heeft die wat medelijden met ons en met ons lange wachten door het gerechterlijk verlof en spreekt men morgen ons vonnis uit. Want zonder vonnis in de hand staan we nog nergens.
We hopen hier morgen meer nieuws te kunnen geven.

19:11 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-06

Toast Kannibaal bij de Mursi

Vanavond start op VTM een nieuwe reeks van Toast Kannibaal. Eén gezin uit Vlaanderen verblijft bij de Mursi,  één van de meest gevreesde en krijgshaftige stammen van Ethiopië.

Meer info en het uitzenduur : http://www.vtm.be/toastkannibaal/index_programma_toast_ka...

20:41 Gepost door Wendy&Johan in Tussendoor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-08-06

Chinese thee

Vandaag ook nog langs geweest bij kennissen die sinds enkele weken thuis zijn met hun dochtertje uit China. Het is hun derde kindje, zij hebben reeds 2 jongens uit India.
I.p.v. de traditionele suikerbonen hebben we een zakje groene thee uit China gekregen.
Ze zijn ook reeds een tijdje op de hoogte van onze adoptieplannen en kijken met ons mee naar de toekomst.

16:51 Gepost door Wendy&Johan in Contacten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Keuze adoptiedienst

Vandaag zijn we dus nog even langs geweest bij Ray of Hope. Ons bezoek was kort, maar krachtig. De enkele vragen die we nog hadden zijn beantwoord en voor ons was het duidelijk. We zullen voor hen kiezen als adoptiedienst.
Alhoewel FIAC ook adopties uit Ethiopië doet, is de band met RoH toch beter. We kiezen dus voor de ervaring van RoH en niet voor de snelheid van FIAC (pas opgestart in Ethiopië en korte wachtlijsten).
Nu is het wachten tot we een afschrift van ons geschiktheidsvonnis ontvangen hebben (afhankelijk van vonnis op 06/09 en snelheid rechtbank). Dit afschrift moet dan weer met tussenstop via K&G, samen met het verslag van het CAW naar RoH gestuurd worden en dan kunnen we ons bij hen gaan inschrijven. In het beste scenario zal dit eind september zijn. Vanaf dan kan het echte aftellen beginnen. En kunnen we aan de slag voor het verzamelen van de nodige documenten.
Als wachttijd geeft men op 8 à 12 maanden. Veel hangt af van hoe de wachtlijst er uit ziet als wij ons inschrijven en hoe alles verder evolueert hier en in Ethiopië. Het zal in elk geval zo zijn dat tussen moment van toewijzing en moment van afreis een periode van 2 à 4 maanden zit.

16:42 Gepost door Wendy&Johan in Adoptiedienst en landkeuze | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-08-06

Info-gesprek RoH

In afwachting van ons geschiktheidsvonnis gaan we morgen nog eens langs bij Ray of Hope (adoptiedienst) voor een informatiegesprek. Ons vorig bezoek aan hen dateert reeds van januari en was een algemene info-avond met meerdere koppels.
We hopen dat we er met een goed gevoel buiten komen en dat we met hen een bemiddelingsovereenkomst kunnen sluiten eens we ons geschiktheidsvonnis op zak hebben. 

20:04 Gepost door Wendy&Johan in Adoptiedienst en landkeuze | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-07-06

Gerechtsbrief

Gisteren hebben we elk een melding gekregen dat er een gerechtsbrief voor ons was. We zijn deze dan maar gaan halen in het postkantoor.
De inhoud van de brief was voor ons al bekend :
1. het verslag is ter griffie neergelegd en vanaf heden gedurende 15 dagen ter inzage
2. we worden opgeroepen om te verschijnen in persoon in de Raadkamer van de zitting van de Jeugdrechtbank - op 6 september 2006 te 12.30 uur

Het aftellen kan beginnen.

21:52 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-07-06

Verslag gelezen

We hebben de postbode niet afgewacht, maar gewoon naar de griffie gebeld. Onze aangetekende brieven zouden gisteren opgesteld zijn en vandaag verstuurd worden. Maar we mochten vandaag al komen lezen in het nieuwe gerechtsgebouw van Antwerpen. En we hebben onze vonnisdatum ook al gekregen, en deze valt heel goed mee : 06.09.2006. Het aftellen kan beginnen.

Nu het verslag. Zoals verwacht was dit een lijvig document (13 blz.). De eerste 11 blz. viel er eigenlijk niet echt iets negatiefs te bespeuren, op eventueel enkele kleine puntjes. De laatste 2 blz. met de eindconclusie, was precies in een andere stijl opgesteld en een samenraapsel van losse puntjes. We hebben deze dan ook met verwondering enkele malen gelezen.

Enkele voorbeeldjes (onze commentaar staat in het rood - en zal gegeven worden aan de jeugdrechter als die er iets over vraagt) :
- Ze hebben een zekere "traagheid", komen niet gemakkelijk op gang. (alles was nieuw en even wennen in het begin)
- Het gesprek verdiepen is moeilijk. (we zijn bij bepaalde vragen diep genoeg gegaan, wil men dat we zo diep gaan dat we emotioneel werden)
- Bij het huisbezoek moest het initiatief van de MA komen. (wij vonden van niet, we wisten gewoon niet wat ze eigenlijk wou)
We hebben echter op elke vraag een eerlijk antwoord gegeven, hadden we dan moeten liegen of dingen vertellen die ze echt graag hoorden. 

Enkele punten uit de eindconclusie, maar hopelijk leest de rechter het hele verslag (dus ook de eerste 11 blz.) : 
- Er zijn een aantal risico's, de teamleden zijn van mening dat de kandidaat-adoptieouders daaraan nog verder kunnen werken in de wachttijd voor de toewijzing door een adoptiedienst.
- De protectieve factoren overwegen op de risicofactoren.

Rekening houdend met deze laatste puntjes uit het verslag denken we om ons geschiktheidsvonnis te krijgen op 06.09.2006.

16:55 Gepost door Wendy&Johan in Procedure | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |