07-07-06

Mooie wet!!!

De nieuwe adoptieprocedure die sinds 01 september 2005 van toepassing is, is op papier een mooie wet. Alles tot het bekomen van een geschiktheidsvonnis is uitgedrukt in periodes die voor alle kandidaat-adoptanten (ongeveer) dezelfde zouden moeten zijn - en deze zou in zijn totaliteit ongeveer moeten overeenstemmen met een zwangerschap.

In de praktijk is dit echter een utopie. Vooral Antwerpen is een ramp over de hele lijn. Men kan het aantal kandidaat-adoptanten niet aan. Andere provincies gaan veel vlotter. We hebben dit reeds ondervonden bij het wachten op de cursus, het wachten op het MO en nu zullen we dit maar weer een keer ondervinden bij het wachten op ons verslag en op onze verschijning voor ons vonnis.

En nu hebben we het zomerverlof tegen. In Antwerpen zijn er gedurende 2 maanden geen zittingen m.b.t. adoptie. In andere rechtbanken zijn er echter zomerzittingen (1 à 2 per maand) waar adopties worden behandeld. Op de griffie van Antwerpen zei men mij dat dit zo was opgelegd en dat men enkel hoogdringende zaken zal afhandelen. Waarop ik zei dat adoptie voor hen dan niet hoogdringend was. Maar dat wou ze ook weer niet zeggen. Ik heb dit dan ook even aangeklaagd bij K&G en daar viel men eerst uit de lucht en zei men daarna dat elke rechtbank zijn eigen werking heeft. Men luistert wel bij K&G, maar acties onderneemt men niet. En wij zelf kunnen ook niets doen, we kunnen eventueel een officiële klacht indienen waardoor onze procedure misschien zal stilgelegd worden zolang de klacht hangende is en dat willen we ook niet.

17:48 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-06

En nu ...

We hadden stilletjes gehoopt op wat feedback over de voorbije gesprekken. Deze werd echter niet gegeven, mede door het feit dat er tussen het derde en vierde gesprek maar enkele dagen tussen zaten waardoor MA en psychologe dit niet hebben kunnen doornemen.

Echt negatieve opmerkingen hebben we niet gehad, dus we geloven er in.

En nu ... is het wachten op een brief van de rechtbank met de melding dat we het verslag kunnen gaan inlezen. Dit zal ten vroegste binnen een kleine maand zijn (als de griffie open is). Volgende week donderdag wordt ons dossier besproken in het team op het CAW - dus dat zijn buiten onze MA en psychologe nog andere medewerkers van CAW De Mare. Best wel een raar gevoel dat 'vreemden' mee gaan beslissen.

Onze volgende verschijning voor de jeugdrechter zal dan voor september zijn - aangezien de jeugdrechtbanken voor 2 maanden dicht zijn - of toch alleszins voor adoptiezittingen. Maar dit is nog wat afwachten, want blijkbaar zijn er rechtbanken waar men in juli en augustus een zomerzitting heeft.

16:33 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-06-06

Laatste gesprek komt eraan

Morgen staat het laatste gesprek met de MA op het programma. Dit gesprek zal plaats vinden bij ons thuis. We verwachten ons dus aan een kleine inspectie door het huis.
Verder hopen we tijdens dit gesprek ook al wat feedback te krijgen over het uitgevoerde MO en hopen we te vernemen wanneer we ons verslag mogen gaan lezen op de griffie. Best wel spannend.

20:26 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-05-06

Nabeschouwing eerste gesprek MO

Enkele puntjes die blijven hangen zijn na het eerste gesprek :
1. De reden waarom we opteren voor een ouder kind (2 tot 5 jaar) : dit was moeilijk te begrijpen door de MA. Dus nu zullen we al onze argumenten nog eens op papier zetten tegen het volgende gesprek.
2. Hoe we de opvang zien in combinatie met ons werk? We hebben mooie werkuren, dus de naschoolse opvang is beperkt. Dus eens informeren op het werk naar de mogelijkheden om (tijdelijk) een ander werkritme te hebben.

En wat zeker positief is voor ons, we handelen oplossingsgericht. Als een probleem zich stelt, dan zoeken we naar oplossingen.

20:53 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-06

Olifantendracht?

Zoals het er nu naar uitziet zal het een olifantendracht worden vooraleer we ons geschiktheidsvonnis in handen hebben.

Van het CAW hebben we niets meer gehoord en zullen we de komende week niets horen, want de coördinator is op verlof.

Wat we echter wel weten is dat de rechtbanken in juli/augustus geen vonnissen zullen uitspreken (maar ze zijn wel open!!!). Hopelijk kunnen we er terecht om ons verslag te gaan lezen en kunnen ze ons een datum geven om te verschijnen voor de rechter (in september). Maar onze ervaring leert ons dat een verschijning niet noodzakelijk reeds een uitspraak is.

Het zal een overrompeling worden in september, want alle kandidaat-adoptanten met gesprekken van eind mei, juni, juli en augustus zullen moeten verschijnen, alsook zij die nog moeten voorkomen voor de aanvraag van het MO.  

Dus wat met de bij wet vastgestelde termijnen? Mooi op papier, niet haalbaar in de praktijk. 

Wij die hoopten een toewijzing te hebben op het einde van het jaar zullen dus blij moeten zijn als we alle papieren hebben om binnen te doen op het adoptiebureau. Want na het vonnis is het nog niet gedaan, dan moet het Openbaar Ministerie nog een verslag op en dat zou 2 maanden mogen duren (volgens de wet).   

10:19 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-02-06

Tussen de stapel of niet?

Vrijdag contact opgenomen met het CAW. Uiteindelijk iemand aan de lijn gehad die zei dat ik maandag maar eens moest terug bellen tussen 10 en 16 uur. De coördinator was er niet en zij zat midden in een gesprek. Het enige was ze wist was dat er een stapel met een 50-tal dossiers klaar lag en dat zij er geen zicht op had.

Nu is de vraag : "Zitten wij al tussen die stapel en zal men rekening houden met onze verschijningsdatum van 11/01/2006 of enkel met de datum waarop het vonnis wordt bekrachtigd?"

We hebben ondertussen vernomen dat anderen die een week na ons verschenen zijn (19/01 - ook in Antwerpen), dat hun vonnis wel uitgeproken is op 01/02. Dus door hetgeen we nu voor hebben zou het kunnen dat we enkele (of meer) plaatsen zakken in de stapel en dat het MO een vertraging zal oplopen. 

Hopelijk krijgen we maandag een eerlijk antwoord en misschien al data (of een periode) voor het MO.

18:49 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-06

Lichte paniek

We hebben een grote omslag gekregen van K&G met de voorbereidingsformulieren voor het maatschappelijk onderzoek (MO). We wisten wel dat we deze info mochten verwachten, maar we dachten dat deze info kwam na onze eerste verschijning bij de jeugdrechter. Wij kregen hem de avond voordien.

De opgestuurde vragenlijst (waar je meer info moet geven over je gezinssituatie, sociaal-economische situatie, de motivatie en verwachtingen i.v.m. adoptie, ... - kortom 12 blz. vol vragen) en het levensverhaal van ons beiden (elk zijn eigen levensverhaal) moest opgestuurd worden naar de dienst die het MO zal uitvoeren en dit liefst 2 weken voor de eerste verschijning. We hebben alles dan maar ingevuld de avond van ontvangst van deze formulieren en rond middernacht waren we klaar.

Het was niet zo simpel om in te vullen en op te stellen, want de gesprekken hebben als uitgangspunt hetgeen we opgeschreven hebben. Als er iets niet duidelijk is, zullen ze het wel vragen.

We zijn de ingevulde documenten persoonlijk in de bus gaan steken bij het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) dat het MO uitvoert toen we naar de jeugdrechtbank vertrokken zijn.

19:24 Gepost door Wendy&Johan in Bemerkingen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |