26-01-08

Geen geslachtsvoorkeur meer

Vandaag was in het nieuws dat men geen geslachtsvoorkeur  meer mag opgeven bij adoptie. Het land van herkomst en de leeftijd mag nog wel opgegeven worden.

De reden voor deze wijziging is dat te veel kandidaat-ouders  een voorkeur hebben voor meisjes en daardoor blijven opvallend meer jongens achter in de weeshuizen. Volgens Kind en Gezin denken mensen dat meisjes makkelijker op te voeden zijn of ze denken dat een exotisch uitziende jongen later vaker het slachtoffer zou worden van racisme dan een meisje.

Voor ons zal er niets veranderen, want deze maatregel gaat in voor de kandidaat-ouders die zich vanaf heden op een wachtlijst zetten.

17:09 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-07

5 adoptiediensten voor interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Enige tijd geleden is De Vreugdezaaiers zijn vergunning kwijt geraakt, omwille van de opstart van een nieuwe dienst (Het Kleine Mirakel).
Doch sinds kort is er beslist dat er toch 5 adoptiediensten voor interlandelijke adoptie mogen zijn in Vlaanderen. Zodoende heeft De Vreugdezaaiers zijn vergunning terug.
Binnen afzienbare tijd worden alle adoptiediensten geëvalueerd en zal er gekeken worden of er nu 4 of 5 diensten mogen zijn in Vlaanderen.

16:45 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-10-06

Nieuwe adoptiedienst

Reeds enige tijd was men bezig om een nieuwe adoptiedienst op te starten in Vlaanderen (geruchten in Adoptieland). Zij dienden echter erkend te worden alvorens van start te mogen gaan met adopties. Een erkenning is één, maar daardoor zou een andere adoptiedienst in Vlaanderen zijn erkenning kwijt raken. Want ook hier is er een mooie wet die stelt dat Vlaanderen slechts 4 erkende adoptiediensten mag tellen.
De Vreugdezaaiers is zijn erkenning verloren, maar mag/kan nog de lopende dossiers afwerken.
Elke adoptiedienst dient te voldoen aan een aantal criteria, waaronder 30 adopties per jaar en dat haalde De Vreugdezaaiers niet.
De nieuwe adoptiedienst heeft voorlopig een erkenning voor Kazachstan en hoopt in de toekomst ook adopties te doen uit Haïti, Polen en Oekraïne.

De linken naar de diverse adoptiediensten staan aan de rechterkant van deze pagina. 

17:48 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-06

Erkenning van de wachttijden

De nieuwe adoptieprocedure haalde vandaag het nieuws. Wat je reeds in onze andere berichtjes kon lezen over de wachttijden, wordt officieel bevestigd door K&G. Nu maar hopen dat er nog iets aan gedaan kan worden (zoals ze beloven, maar ook reeds vorige maand aan ons beloofden aan de telefoon) waar ook wij nog wat van kunnen profiteren (vervroegen van de gesprekken

Onderstaande tekst is geplukt van de site van De Standaard :

Kandidaat-adoptanten raken gefrustreerd door de lange wachttijden.

De nieuwe adoptieprocedure die sinds 1 september van kracht is, veroorzaakt onvoorziene wachttijden. De frustratie loopt hoog op en Kind en Gezin, de Vlaamse dienst die over adopties waakt, geeft toe dat er dagelijks klachtentelefoons binnenkomen.

De nieuwe wet heeft enkele schakels aan de procedure toegevoegd. Het is nu niet meer Kind en Gezin dat een beginseltoestemming aflevert. Kandidaat-adoptanten moeten daarvoor langs de jeugdrechter passeren.

Tussen de eerste en de tweede verschijning voor de jeugdrechter vindt een maatschappelijk onderzoek plaats, door een van de vijf Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Die krijgen daar wettelijk twee maanden de tijd voor. Op dit moment zijn er kandidaten die drie, vier maanden moeten wachten voor het onderzoek nog maar kan beginnen.

,,Vroeger waren daar ook wachttijden'', zegt Christine Faure, tijdelijk adoptieambtenaar bij Kind en Gezin. ,,Maar nu zegt de wet dat de CAW's hun verslag binnen de twee maanden na het vonnis klaar moeten hebben. De confrontatie tussen wet en werkelijkheid leidt tot heel wat frustratie.''

Maar er is meer, geeft Faure ook toe.

Om te beginnen moeten nu alle adoptanten dit traject volgen. Onder de vorige wet kon je je aan de procedure onttrekken en een zogenaamd 'vrije adoptie' doen. Faure: ,,Niemand wist hoeveel 'vrije' adoptanten er waren. Nu zien we de werklast gevoelig stijgen. Vroeger hadden we in Vlaanderen 200 tot 250 begeleide adopties per jaar. Ik schat dat het er dit jaar dubbel zoveel zullen zijn.'' Kind en Gezin staat nog steeds achter de nieuwe adoptiewet: ,,Wij blijven het een goed principe vinden dat de jeugdrechters, en niet wij, de toestemming verlenen. Maar door nieuwe schakels aan de procedure toe te voegen, creëer je ook meer mogelijke flessenhalzen. Sommige rechtbanken hebben bijvoorbeeld meteen twee verschijningen vastgelegd, zonder rekening te houden met eventuele vertragingen bij CAW's. Kandidaten verschijnen dan de tweede keer vergeefs voor de rechter, en moeten vervolgens nog een derde afspraak maken.''

En dat is nog niet alles: als de jeugdrechter een verslag heeft gemaakt over de geschiktheid van de kandidaten, moet er ook een verslag voor het herkomstland worden opgesteld door het openbaar ministerie. Pas dan kunnen de kandidaten zich bij een adoptiedienst melden - waar ze wéér op een wachtlijst terechtkomen. Maar ook bij het openbaar ministerie doen zich volgens Kind en Gezin vertragingen voor.

22:04 Gepost door Wendy&Johan in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |